پرش به محتوای اصلی

Visitors

2 User
14,572,727 User
428 User
19,930 User
10/5/2020 12:00:00 AM
74,481 User
DateUnique VisitPage Visit
01-20 0   User 0   Page
01-19 127   User 142   Page
01-18 95   User 119   Page
01-17 33   User 37   Page
01-16 36   User 49   Page
01-15 33   User 41   Page
01-14 36   User 46   Page
01-13 40   User 49   Page
01-12 43   User 66   Page
01-11 39   User 45   Page
01-10 41   User 86   Page
01-09 50   User 83   Page
01-08 35   User 39   Page
01-07 45   User 53   Page
01-06 47   User 85   Page
01-05 56   User 73   Page
01-04 65   User 106   Page
01-03 54   User 67   Page
01-02 39   User 45   Page
01-01 36   User 42   Page
12-31 40   User 44   Page
12-30 41   User 49   Page
12-29 46   User 62   Page
12-28 42   User 60   Page
12-27 51   User 64   Page
12-26 43   User 58   Page
12-25 33   User 38   Page
12-24 36   User 44   Page
12-23 41   User 59   Page
12-22 48   User 79   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
2,378 2 %

Hour 1 To 2
2,296 2 %

Hour 2 To 3
2,293 2 %

Hour 3 To 4
1,899 2 %

Hour 4 To 5
1,598 2 %

Hour 5 To 6
1,772 2 %

Hour 6 To 7
1,722 2 %

Hour 7 To 8
2,722 3 %

Hour 8 To 9
5,080 5 %

Hour 9 To 10
6,172 6 %

Hour 10 To 11
6,747 7 %

Hour 11 To 12
8,017 8 %

Hour 12 To 13
6,939 7 %

Hour 13 To 14
6,353 7 %

Hour 14 To 15
6,176 6 %

Hour 15 To 16
6,709 7 %

Hour 16 To 17
5,231 5 %

Hour 17 To 18
4,195 4 %

Hour 18 To 19
3,509 4 %

Hour 19 To 20
2,973 3 %

Hour 20 To 21
3,232 3 %

Hour 21 To 22
3,609 4 %

Hour 22 To 23
2,919 3 %

Hour 23 To 24
3,174 3 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
12,806,873 88 %
IRN
IRN
1,112,652 8 %
USA
USA
176,628 1 %
GBR
GBR
77,475 1 %
ROM
ROM
66,143 0 %
DEU
DEU
62,064 0 %
RUS
RUS
31,678 0 %
FRA
FRA
24,736 0 %
DNK
DNK
22,482 0 %
PRT
PRT
17,755 0 %
CHN
CHN
15,348 0 %
CZE
CZE
15,122 0 %
VNM
VNM
14,413 0 %
LVA
LVA
11,776 0 %
ITA
ITA
10,254 0 %
CAN
CAN
8,942 0 %
NLD
NLD
7,849 0 %
CHL
CHL
6,155 0 %
IDN
IDN
5,920 0 %
SAU
SAU
5,768 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
22,081 51 %
IE 10.0
IE 10.0
10,042 23 %
Firefox
Firefox
5,692 13 %
Safari
Safari
1,978 5 %
IE 6.0
IE 6.0
1,093 3 %
Other
Other
823 2 %
Mozilla
Mozilla
455 1 %
IE 11.0
IE 11.0
394 1 %
IE 9.0
IE 9.0
271 1 %
Edge
Edge
210 0 %
IE 8.0
IE 8.0
78 0 %
IE 7.0
IE 7.0
60 0 %
Opera
Opera
35 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 8 11,231 26 %
Windows 10 10,611 25 %
Windows 7 8,309 20 %
Linux 7,303 17 %
iOS 1,725 4 %
XP 1,654 4 %
Other 1,063 3 %
Android 267 1 %
Vista 228 1 %
Windows 2003 8 0 %
FreeBSD 1 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
وزارت ارتباطات 23
امریه 20
وام وجوه اداره شده 12
لدنی 12
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 11
دکتر ستار هاشمی 11
ستار هاشمی 9
احمدیان 8
سایت وزارت ارتباطات 7
روحی 6
صارم شیری دستیار جوان 6
فاوا 6
dti.ict.gov.ir 5
حمیدرضا احمدیان 5
صارم شیری 5
پیوست فناوری 5
مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان 5
وام کمیته وجوه اداره شده 5
سامانه وجوه اداره شده 5
آیین نامه 5
اقتصاد دیجیتال 5
لیست معاونت ارتباطات بانک ها 5
هفته ایمنی 4
3395519208 4
وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات 4
دکتر نظامی 4
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری 4
صفحه نخست مخابرات ما 4
شتاب دهنده 4
مجتبی سادات مدیرعامل شرکت نبات 4
دکتر حمید رضا احمدیان 4
روبیکا 4
وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات 3
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 3
کرامات رضویه 3
دکتر طیبه واعظی 3
امریه وزارت ارتباطات 3
جهانگرد 3
پژوهشگاه وزارت ارتباطات 3
شادمهر عقیلی 3
فرهاد 3
دکتر حمیدرضا احمدیان 3
وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 3
حامد لدنی 3
معاونت 3
5 میلیارد 3
وجده اداره شده در تسهیلات 3
هاشمی 3
سرمایه گذاری 3
مظاهری 3