دکتر حمیدرضا احمدیان: آشنایی با مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری

عکس پرسنلی دکتر احمدیان2
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا احمدیان 
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات_ دانشگاه تهران
سوابق اداری و مسئولیت‌ها:
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (١٣٩٦ - ...) 
معاون مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (١٣٩٢ – ١٣٩٦)
عضو کمیته ماده 19 صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی کشور(1397- ...)
عضو کمیته کارشناسی صادرات غیر نفتی کشور (1396- ...)
عضو شورای توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای (1397 _ ...)
عضو کیته توسعه کسب و کار دانشگاه پیام نور (1397- ...) 
عضو شورای برنامه ریزی درسی گروه کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه ای(1397-...)
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1396- ...)
عضو کمیته پایش جامعه اطلاعاتی کشور(1392-...)
عضو کمیته راهبری و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی (١٣٩٤ - ١٣٩٦)
عضو کمیته توسعه دولت الکترونیکی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی (١٣٩٤ -١٣٩٦)
عضو کمیته اصلاح فرآیندها و بهبود روش انجام کار وزارت امور اقتصادی ودارائی (١٣٩٠ – ١٣٩٦)
عضو کمیسیون فنی دولت الکترونیکی (١٣٩٣ – 1396)
عضو کمیته پایش جامعه اطلاعاتی کشور، سازمان فناوری اطلاعات (١٣٩٢ - ...)
عضو کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٨٩- ١٣٩٢)
عضو کمیته عدالت الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٩٠ - ١٣٩٢)
عضو کمیته دولت الکترونیکی الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٨٩- ١٣٩٢)
دبیر کمیته تخصص فناوری اطلاعات استان مازندران در کارگروه آمار، پژوهش وفناوری مازندران (١٣٨٢-١٣٨٤)
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمانهای مدیریت وبرنامه ریزی کشور (١٣٨٣-١٣٨٤)
عضو کمیته نمایندگان و راهبران ویژه برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (١٣٨١-١٣٨٤)
تحلیلگر ارشد پردازش داده های طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی واجتماعی خانوارهای کشور (١٣٨٧)
نماینده ویژه توسعه وپیگیری طرح توسعه وکاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در استان مازندران (١٣٨١-١٣٨٢)
عضو کمیته فن بازارکارگروه آمار،پژوهش ،فناوری استان مازندران (١٣٨٣)
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مازندران (٨٤-٨٦ ) 
کارشناس و کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(١٣٨٠-١٣٨7) 
رییس گروه فناوری و الگوهای نوین وزارت امور اقتصادی و دارای (1387_1391)
و ....
معرفی برخی افتخارات و نشان‌های ویژه:
مدیر نمونه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1397
عضو بنیاد ملی نخبگان و انتخاب به عنوان مستعد برتر در سال 1395
کارمند نمونه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1394
پژوهشگر برتر نظام اداری الکترونیکی در سال 1393
دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی (دانشگاه تهران) در سال 1395
مدیریت در طرح‌های شاخص:
مدیر پروژه طراحی و استقرار بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور(1393) 
طراح سرویس کاتالوگ اقتصادی کشور (1395)
مدیر تدوین سند توسعه دولت الکترونیکی در حوزه اقتصادی کشور (1394)
مدیر و مسئول تدوین سند بلوغ فناوری اطلاعات در وزارت اموراقتصادی و دارایی (1394) 
مدیر پروژه و مسئول تایید فنی تحلیل سامانه های مدیریت بدهی های دولت، مدیریت اموال، مدیریت پروژه های جامع در وزارت امور اقتصاد و دارایی (1394)
تحلیلگر ارشد طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی واجتماعی خانوارهای کشور (1387)
 
تدریس:
دانشگاه تهران – پردیس بین المللی کیش 
دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت 
دانشکده سما  )وابسته به دانشگاه آزاد )
دانشگاه علم وصنعت ایران – واحد بهشهر 
 
مهمترین تشویقات:
مهندس خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت " تدوین بسته حمایت از صادرات فاوا"  1397.
دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، " فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و معرفی توانمندی و دستاوردها وزارت اقتصاد " 1395.
دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی ، " فعالیت به عنوان قائم مقام اجرای همایش ملی اقتصادی و تجاری" 1390. 
نصرا..جهانگرد،نماینده ویژه رئیس جمهور،"فعالیت در زمینه توسعه کاربری فناوری اطلاعات" 1382. 
 
 
ارائه مقالات:
ارائه بیش از 20 مقاله در همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی که برخی از آنها عبارتند از:
ارائه مقاله در ششمین همایش ملی اقتصاد و تجارت الکترونیکی ،  1390 تهران.  
چاپ 2 مورد مقاله در نشریات بین المللی(ISI)، 1389، 1390. 
ارائه مقاله "آموزش ونگرش توسعه آن درجامعه دانائی محور"، دومین همایش آموزش الکترونیکی ، تهران ، دی 1383.
مقاله "حقیقت مجازی وتغییر دنیای واقعی" در سالن اجتماعات مرکز آموزشی امام محمد باقر(ع) و انتشار در ماهنامه پویش ، بهمن .1380 
مقاله "معماری سازمانی و تغییر ساختارهای سازمانی" ارائه در هفته پژوهش وانتشار در ماهنامه پژوهش ،ساری ، آذر 1382.
مقاله "دولت الکترونیکی ، راهی با برنامه یا بی برنامه" ، ارائه در همایش مدیران استانی وانتشار در ماهنامه برنامه مازندران ، ساری، 1384
مقاله " Virtual Learning System (VLS)"  ارائه در سمینار فناوری اطلاعات در کشور آذربایجان ، باکو ، نوامبر 2007 
مقاله "مدلی از ازریابی تجارت الکترونیک مبتنی بر پیش انتخاب وپس انتخاب" ارائه در همایش تجارت الکترونیک ، تهران 1386
مقاله " شهرالکترونیکی )الزامات ، راهبردها (" ارائه در اولین همایش شهرالکترونیکی ، تهران، 1386
اطلاعات تماس:
وب سایت: www.HR_AHMADIAN.com
پست الکترونیکی: hr.ahmadian@ut.ac.ir
شماره تماس: 88117712