مدیر کل

دکتر احمدیان
حمیدرضا احمدیان  
 
حمیدرضا احمدیان در سال 1355 در شهرستان ساری بدنیا آمده است. وی که دارای سوابق علمی و اجرائی متعددی می باشد در ابتدای سال 1396 با حکم معاون محترم فناوری و نوآوری جناب آقای دکتر دوائی به سمت مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری این معاونت منصوب گردیده است.
 
سوابق تحصیلی
 
دیپلم : ریاضی فیزیک ؛ سال ١٣٧٣ ؛ دبیرستان نمونه ٢٩ آبان شهرستان ساری
 
کارشناسی : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ؛ سال ١٣٧٨ ؛ دانشگاه آزاد اسلامی
 
کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته ؛ سال ١٣٨٩ ؛ دانشگاه آزاد اسلامی
 
دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ؛ دانشگاه تهران
 
سوابق پژوهشی و فرهنگی
 
دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، دانشگاه تهران ؛ ١٣٩٥ ؛ جزیره کیش
 
عضو کمیته راهبری هفتمین جشنواره ملی فاوا ؛ ١٣٩٦ ؛ تهران
 
استادراهنما آموزشی وپژوهشی در رشته کامپیوتر درمرکزآموزش عالی امام محمد باقر(ع) ساری ؛ ١٣٧٩
 
عضو کمیته علمی جشنواره نظام اداری الکترونیکی، ١٣٩٤ ، تهران
 
عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیکی ، ١٣٨٩، تهران
 
سوابق اجرایی و عضویت در مجامع و شوراها و مشاوره
 
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (١٣٩٦ - ...)
 
معاون مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (١٣٩٢ – ١٣٩٦)
 
عضو کمیته راهبری و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی (١٣٩٤ - ١٣٩٦)
 
عضو کمیته توسعه دولت الکترونیکی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی (١٣٩٤ -١٣٩٦)
 
عضو کمیته اصلاح فرآیندها وبهبود روش انجام کار وزارت امور اقتصادی ودارائی _١٣٩٠ – ١٣٩٦)
 
عضو کمیسیون فنی دولت الکترونیکی، شورایعالی فناوری اطلاعات (١٣٩٣ - ...)
 
عضو کمیته پایش جامعه اطلاعاتی کشور، سازمان فناوری اطلاعات (١٣٩٢ - ...)
 
عضو کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٨٩- ١٣٩٢)
 
عضو کمیته عدالت الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٩٠ - ١٣٩٢)
 
عضو کمیته دولت الکترونیکی الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٨٩- ١٣٩٢)
 
دبیر کمیته تخصص فناوری اطلاعات استان مازندران در کارگروه آمار، پژوهش وفناوری مازندران (١٣٨٢-١٣٨٤)
 
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمانهای مدیریت وبرنامه ریزی کشور (١٣٨٣-١٣٨٤)
 
عضو کمیته نمایندگان و راهبران ویژه برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (١٣٨١-١٣٨٤)
 
تحلیلگر پردازش داده های طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی واجتماعی خانوارهای کشور (١٣٨٧)
 
مشاورمدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در امور فناوری فناوری اطلاعات وارتباطات (١٣٨١-١٣٨٣)
 
نماینده ویژه توسعه وپیگیری طرح توسعه وکاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در استان مازندران (١٣٨١-١٣٨٢)
 
عضو کمیته فن بازارکارگروه آمار،پژوهش ،فناوری استان مازندران (١٣٨٣)
 
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مازندران (٨٤-٨٦ )
 
مسئول پردازش داده ها و تحلیلگر سرشماری عمومی نفوس و مسکن مازندران (١٣٨٤)
 
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات در مدیریت آموزش وپژوهش استان مازندران (١٣٨٠ – ١٣٨٣)
 
کارشناس مسئول استخراج و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران (١٣٨٠-١٣٨٦)
 
کارشناس اداره کل آمار و اطلاعات استانداری مازندران (١٣٨٦ – ١٣٨٧)
 
کارشناس فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارای (١٣٨٨ – ١٣٨٩)
 
رییس گروه فناوری و الگوهای نوین وزارت امور اقتصادی و دارای (١٣٩٠ – ١٣٩٢) 
 
 
کتب تالیف شده
مرجع زیرساخت فناوری اطلاعات ؛ نشر مشق شب؛ ١٣٩٠
مدیریت سرویس فناوری اطلاعات، خصوصی سازی سرویس؛ نشر مشق شب، ١٣٩٠
مقالات  چاپ شده به زبان فارسی
حمیدرضا احمدیان، علیرضا پورابراهیمی، "ارائه مدل مفهومی از تجارت الکترونیکی مبتنی بر تحلیل بازار هدف"؛ششمین همایش ملی اقتصاد وتجارت الکترونیکی ، ١٣٩٠؛ تهران
حمیدرضا احمدیان؛ "آموزش ونگرش توسعه آن درجامعه دانائی محور"، دومین همایش آموزش الکترونیکی ، تهران ، دی ١٣٨٣
حمیدرضا احمدیان ؛ "حقیقت مجازی وتغییر دنیای واقعی" ؛ ماهنامه پویش ، بهمن ١٣٨٠
سمیرا قایخلو، سارا قایخلو، حمیدرضا احمدیان؛ "کسب و کار الکترونیکی و شهر الکترونیک، معماری - الزامات"؛کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک؛ ١٣٨٦
حمیدرضا احمدیان، غزال پیرهادی؛ سیستم پیشنهاد دهنده شخصی در محیط وب با استفاده از روشفیلترینگ تعاملی" ؛ همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری؛ ١٣٩٣
حمیدرضا احمدیانف سجاد فلاح، علیرضا پورابراهیمی ؛ "بررسی تاثیر مؤلفه های اساسی سیستم مدیریت دانش وایجاد انگیزش درکارکنان جهت به اشتراک گذاری دانش سازمانی در وزارت اموراقتصادی و دارائی"؛ ششمین کنفرانس مدیریت دانش ؛ ١٣٩٢
حمیدرضا احمدیان؛ " شهر الکترونیکی و لزوم توجه به آینده نگاری" ؛ فصلنامه ره آورد نور، ١٣٩٠
حمیدرضا احمدیان، هدی تاکستانی؛ "تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه اشتغال مولد"؛ اولین کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیکی، ١٣٩٣
حمیدرضا احمدیان؛ "مدلی از ازریابی تجارت الکترونیک مبتنی بر پیش انتخاب وپس انتخاب"؛ اولین کنفرانس ملی تجارت الکترونیک ، تهران ،
مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی
Poorebrahimi alireza, toloei abas, ahmadian hamidreza; “Presentation of Organizational Information Databases Information Aggregation Model Based on Knowledge Strategic Management”;ISI ; ٢٠١١ ;
Ahmadian hamidreza ; darvish shaghayegh ;” hybrid elearning method” ; Baku ٢٠٠٨