معرفی

ساختار
به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT؛ وجوهی از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وجوه اداره شده تخصیص داده شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای  اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش های خصوصی و تعاونی غیر دولتی از محل این منابع تسهیلاتی را به شرکت‌های واجد شرایط اعطا می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه کمیته وام وجوه اداره شده به آدرس لینک مراجعه فرمائید.

 
دبیرخانه مرکزی
 
آدرس: تهـران،خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه قـصـر، نـــرســیده به پــل سـید خـندان، ورودی پنجم وزارت ارتـبـاطـات و فـــنـاوری اطلاعات، سـاخـتمان شمـاره ۱۴، طبـقه ســوم، دبـیـرخانه وام وجوه اداره شده.
 
تلفن: ۸۸۱۱۷۶۰۹- ۸۸۴۶۲۲۱۶
 
پست الکترونیکی: vam@ict.gov.ir