معاون فناوری و نوآوری

نصراله جهانگرد

مهندس نصرالله جهانگرد دانش‌آموخته رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی است و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ‌التحصیل شده است.


وی در بهمن ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمده است. ایشان پیش از انتصاب بعنوان معاون فناوری و نوآوری وزارت در سال 1396،  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بوده است.  ایشان از مدیران اجرائی با سابقه کشور میباشند. از سوابق برجسته ایشان میتوان به مشاور و نماینده ویژه رئیس جمهور در فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد. همچنین‌ ایشان مسؤل تدوین برنامه توسعهٔ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامهٔ اجلاس جهانی سران جامعهٔ اطلاعاتی، عضو کمیتهٔ ملی فناوری اطلاعات یونسکو، سرپرست (خرداد تا شهریور ۱۳۷۹) و معاون برنامه‌ریزی و توسعه (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) وزارت پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی)، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامهٔ چهارم توسعه کشور و عضو کمیتهٔ فرابخشی علوم و فناوری اطلاعات در تدوین برنامهٔ سوم توسعه بوده است.