پرش به محتوای اصلی

مهندس حامد لدنی: مدیر کل دفتر فناوری و توسعه صنعت

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی              سابقه خدمت : 16 سال

پست الکترونیکی:  ladoni@itc.ir

شماره تماس: 09124001252-  88117049                                               

سوابق تحصیلی:

·        کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)

·        کارشناسی مهندسی مخابرات - انتقال

سوابق اجرایی:

·        مدیر کل همکاری ها و توسعه صنعت

·        دبیر کارگروه وجوه اداره شده وزارت ICT

·        معاون اداره کل فناوری و توسعه صنعت وزارتICT

·        دبیر کارگروه تخصصی محتوا و خدمات وجوه اداره شده ( 93 تا 97)

·        رئیس گروه "تحقیقات و مطالعات طرح های استراتژیک و عملکرد"سازمان فناوری اطلاعات، (90 تا91)

·        رئیس اداره "طرح و مهندسی شبکه" سازمان فناوری اطلاعات ایران، (1389 تا 1390)

·        رئیس گروه "برنامه­ریزی، تهیه طرحهای جامع و نظارت بر توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات" معاونت فناوری اطلاعات وزارتICT   ،( 1389-1387)

·        رئیس مرکز تلفن شهری خواجه ربیع مشهد،( 1387- 1385)

·        کارشناس طرح و نظارت راه دور مخابرات مشهد،( 1385-1382)

·        عضو کارگروه توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی و شرکتهای نوپا وجوه اداره شده

·        دبیر کمیته تخصصی " فناوری و امور بین الملل" وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

·        دبیر کمیته تخصصی "فرآیندهای بین سازمانی" کارگروه مدیریت فاوا

·        دبیر کمیته تخصصی " تعاملات بین المللی" کارگروه فاوا 

·        دبیر کمیته تخصصی "فرهنگ اسلامی- ایرانی در فضای مجازی" کارگروه مدیریت فاوا

·        دبیر کمیته تخصصی "صنعت و توسعه صادرات فاوا" کارگروه مدیریت فاوا

·        رابط و ناظر کارگروه مدیریت فاوا در کمیته تخصصی "دولت الکترونیکی"

سوابق علمی-پژوهشی:

·         Technical and Legal Definitions in Cyber Terrorism World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Forensic Sciences Vol:2, No:3, 2015

·        تدوین برنامه عملیاتی سند زیست بوم صنعت ICT  کشور 1398

·        تدوین کتاب نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع شهری 1393

·        همکاری و نظارت در تدوین " سند نقشه جامع دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران"، سازمان فناوری اطلاعات، 1392

·        همکاری در تهیه و تدوین کتاب "شبکه ملی اینترنت" از طرح تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور، 1389

·         همکاری در تدوین کتاب "نقش فناوری اطلاعات در توسعه جوامع شهری و روستایی " 1392

·        همکاری در تدوین کتاب سه سال فاوا

·        همکاری در تدوین " نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی"، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، 1390- 1389 

·        نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش، با تاکید بر سازمان فناوری اطلاعات ایران ، (پایان نامه کارشناسی ارشد) 1389

·        همکاری در تهیه و تدوین کتاب " کارت هوشمند ملی، الگوی نمونه استان قم"، 1389

·        همکاری در تدوین کتاب " گزارش طرح خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"، 1388

·        همکاری در تهیه و تدوین کتاب " دولت الکترونیکی" (الگوی نمونه استان کرمان)، 1388

·        همکاری در تهیه سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور ،1386

·       تحلیل و بررسی عملکرد رادارهای  MTI ،(پایان نامه کارشناسی)، 1381

تقدیرنامه:

·        معاون فناوری و نو آوری، 1398

·        وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1397

·        وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1396

·        وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1395

·        معاون فناوری و نو آوری 1394

·        معاون فناوری و امور بین الملل 1393

·        وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات1392

·        معاون فناوری و امور بین الملل 1392

·        وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1390

·        نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر کمیسیون تخصصی کارگروه مدیریت فاوا سال 1391

·        نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر کمیسیون تخصصی کارگروه مدیریت فاوا سال 1390

·        معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور سال 1391

·        معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور سال 1390

·        معاون فناوری و امور بین الملل وزارت سال1392

·        معاون فناوری و امور بین الملل وزارت سال1392

·        معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سال 1391

·        معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سال 1390

·        رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانه­های دیجیتالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیته تخصصی فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای دیجیتال سال 1390

·        مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران سال 1390

·        نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر کمیسیون تخصصی کارگروه مدیریت فاوا سال 1389

·        معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران سال 1389

·        مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 1388

·        مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 87 و 88

·        مدیر مخابرات مشهد سال 1386

·        فرماندار مشهد سال 1386

·        مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی سال 1385

·        استاندار خراسان رضوی سال 1385

·        مدیرعامل مخابرات مشهد سال 1385

·        مدیرعامل مخابرات مشهد سال 1384

·        فرماندار مشهد سال 1384

شرکت در دوره های آموزشی:

APT Training Workshop on Policy Development for High Level Officials,  JTEC, Tokyo, Japan,2019

SMART   CITY,CHINA,  SHANGHAI,2014

·        مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

·        ساختار و چگونگی حضور فعال در مجامع بین المللی

·        امنیت و اعتماد در تجارت الکترونیکی

·        قانون برگزاری مناقصات

·        آشنایی با ده برنامه تحول اداری

·        Cloud  Computing & Data Center

·        Smart City & E-Governs

·        IPV6 & Security

·        MS PROJECT

·        NETWORK +

·        ADSL

·        تجهیزات HDSL

·        شبکه هوشمند IN

·        نظام آموزشی کارکنان دولت

·        دولت الکترونیک

·        سیستمهای مخابراتی بی سیم پهنای باند WI-MAX

·        راهکارهای تخصصی امنیتی

·        راهکارهای افزایش درصد مکالمات موفق ASR

·        سیستم اتوماسیون اداری

·        اخلاق اداری و مناسبات انسانی

·        شبکه موبایل NSS-BSS

·        اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ

·        تئوری فیبر نوری

·        منشور اخلاقی

·        ISMS

·        آینده مخابرات TELECOM 2.0

·        سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات ج.ا.ا

·        توسعه و کاربرد نرم افزارهای برنامه­ریزی منابع سازمانی ERP با تاکید بر توانمندیهای داخلی

·        ICDL شامل:

-        مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات

-        بکارگیری کامپیوتر (ویندوز) و مدیریت فایل ها

·        واژه پردازی به کمک کامپیوتر (WORD)

·           صفحات گسترده (EXCELL)

·          پایگاه های داده (ACCSESS)

-        ارائه اطلاعات و محتوا بصورت کامپیوتری(POWERPOINT)

-          اطلاعات و ارتباطات (INTERENT&EMAIL)