پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف دفتر همکاری ها و توسعه صنعت

 • راهبری نظام نامه پیوست فناوری
 • سیاستگذاری در زمینه فناوری های نوین
 • پیگیری امور مرتبط با شورای عتف
 • برگزاری جشنواره سالیانه فاوا
 • برگزاری جایزه ملی کیفیت
 • ارتباط با صنعت (صنف و سندیکاو اتحادیه ها و اتاق بازرگانی و...)
 • امور مرتبط با مدیریت سبز وزارت در حوزه معاونت فناوری و نوآوری
 • ارتباط با دانشگاه
 • سیاست گذاری و نقشه راه فناوری
 •  عضویت در کمیته تشخیص کمیسیون 163 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 •  حمایت از رویدادها
 •  حمایت از تولیدگوشی هوشمند و سیستم عامل تلفن همراه ایرانی 
 •  باندلینگ
 •  پیگیری امور مربوط به حمایت و بکارگیری نخبگان
 •  قانون حمایت از تولید (الزام  اپراتورها به رعایت قانون)
 •  حمایت از محصولات صنعت فاوا
 •  اقدام در راستای مسائل مرتبط با امور بین الملل ( اتحادیه های بین المللی )
 •  انجام بازدید ازشرکت ها و کارخانجات تولیدی ایرانی و محصولات تولید داخل