آقای مهندس حامد لدنی دامغانی

سوابق اجرائی :

- سمت معاون اداره کل همکاری ها و توسعه صنعت

فرامرز امینی 
فرامرز امینی متواد سال 1336 دارای سوابق علمی و تخصصی و مدیریتی متعددی میباشد. ایشان در خرداد ماه 1396 طی حکمی از سوی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، به سمت" مدیر کل همکاری ها و توسعه صنعت" منصوب شد. سوابق ایشان به شرح ذیل می باشد.
سوابق تحصیلی
کارشناسی صنعتی اصفهان مهندسی برق گرایش سخت افزار کامپیوتر در سال 1364
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی MBA   در سال 1384
 عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی :
  طراحی مدلی مناسب ( تلفیقی ) برای تدوین استراتژی در سازمانهای پژوهشی (مورد پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی)
 سوابق پژوهشی 
1 طراحی وساخت شبکه گیرنده امواج رادیویی درباند ELF مجری
 
2 مطالعات امکان سنجی ساخت فرستنده امواج ELF مجری
3 تدوین نقشه جامع علمی بخش کشاورزی ایران درافق 1404 مجری
4 تدوین برنامه راهبردی بکارگیری بقایای گیاهی وزائدات گیاهان صنعتی وتبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بیشتر همکار
5 تدوین برنامه راهبردی بکارگیری زائدات محصولات دام وطیوروشیلاتی وتبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بیشتر همکار
6 امکان سنجی وطراحی مفهومی یابنده مین پلاستیکی(مین یاب)- همکار
7 کسب دانش فنی تولید پروتئین تک یاخته در پایلوت پیوسته همکار
8 اصلاح وبهینه سازی طراحی وساخت تراکتورشیب رو همکار
9 طراحی وساخت  سیستم استارت رگولاتتوروالکترومگنت EMCوانواع رله های تانک T-72 مجری
10 طراحی وساخت عمق یاب وماهی یاب رنگی وسیاه وسفیدوفاصله سنج التراسونیک مجری وهمکار
11 طراحی وساخت سیستم های لانچرموشک مالیوتکا سیستم اندازه گیری پارامترهای تست زمینی وسیستم تله متری وکنترل رل موشک مجری وهمکار
 مقالات کنفرانس 
ارائه مقاله با عنوان :طراحی مدل مناسب (تلفیقی)جهت تدوین استراتژی درسازمان های پژوهشی مطالعه مورد پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی  کنفرانس بین المللی مدیریت سال 1384
سایر انتشارات  علمی (کتاب و ...)
تدوین برنامه راهبردی بکارگیری زائدات و بقایای گیاهی ودام وطیور وشیلات  وتبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بیشتر
سوابق اجرایی 
- رییس شهرک فجر جنگ زدگان 1359الی 1361
- رئیس بخش الکترونیک ومخابرات پژوهشکده مهندسی 1365الی 1371
- جانشین رئیس گروه مخابرات (سونار)1371 الی 1376
- رئیس گروه الکترونیک صنعتی 1376الی 1382
- مشاور رئیس سازمان ومدیر پروژه   MIS سازمان 1383
- مدیر فناوری وتجاری سازی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی وپژوهشکده سامانه های حمل ونقل فضایی از 1386الی1394
- سرپرست مجموعه پروژه های ICTدرپژوهشکده سامانه های حمل ونقل فضایی از 1394تا کنون 
سایر فعالیت های علمی
- مشاوره درتدوین  نقشه راه پیشران سامانه های فضایی
- دبیر اولین کارگاه آینده نگاری/آینده پژوهی وسناریو نویسی درسطح وزارت جهاد کشاورزی 
- دبیر برگزاری همایش آغازین نقشه جامع علمی بخش کشاورزی 
- عضویت درکارگروه راهبری نقشه جامع علمی کشوردرمرکز سیاست های علمی کشور
- عضویت درکارگروه فناوری های قدرت ساز درمرکز استراتژیک نهادریاست جمهوری
- عضویت درشوراهای علمی ومدیریت پروژه ها
- مدیریت ومشاوره درتولیدسامانه  EMC تانک T-72
- مدیریت ومشاوره درتولید سامانه  استارت رگولاتور تانک T-72و رله های TKC50وTKC100وDAMP 400T
- مدیریت ومشاوره درساخت دستگاه چای ساز مینیاتوری 
- ناظر فنی بخشی ازپروژه های پدافند غیرعامل وICTو...